Länsstyrelsen

Förföljda lantbrukare i Lycksele kommun

170930 - Uppföljning »
180520 - Beslut och domar » (återfinns längre ner på sidan)


Bakgrund
Förföljelsen har pågått i många år nu och utmynnar med ganska stor säkerhet från avundsjuka folk i bygden. Otal är de obefogade anmälningar som har gjorts genom åren och vid anmälningar så rusar Länsstyrelsens okunniga kontrollanter runt som skållade troll.

Tidigare anmälningar samt otal besök avlades från en kvinnlig kontrollant som passade på att besikta varje gång hon hade ärenden till en manlig bekant och vid behov av rundsmörjning. Detta är inget påstående utan fakta. Ärendet har varit uppe i Domstol i samband med oegentligheter från Länsstyrelsens sida som inte kan eller vill sköta sina uppdrag.

Även i Domstolen så fick bonden, Roland, höra att det var allvarliga anklagelser denne kom med. Det blev tyst då det framgick att förste maskinisten som stod för rundsmörjningen hade talat om detta inför hela jaktlaget samt att denne på en fråga hade sagt: "Hon kommer lika säkert som lärkan om våren." Vilket var en anspelning på att kontrollanten kom så fort det gnisslade i karosseriet.

Kärleksstunderna och resorna fick bonden betala via debitering från Länsstyrelsen som utfört kontroll av djur, för någonstans måste ju inspektören påföra sin tid. Samtliga resor i samband med debiterade djurbesök och rundsmörjning har återbetalats till bonden.

Anmälningar från bybo om djurinspektioner där bonden under samtalet för första gången fick höra om smörjhallen, som denne kringresande inspektören från Länsstyrelsen besökte vid behov av service. Vid detta tillfälle så sa bonden "hon ska bort från sin tjänst". Dagen efter kom polisen och hämtade dennes jaktvapen samt delgav mordhot. Ett år tog det och han blev friad då det fanns bevis på att han var oskyldig.

Strax efter mitten på mars månad 2016 så fick bonden höra på Konsum, några mil från där han bor, att denne åter igen skulle få djurinspektion. Hör och häpna, gott folk - bonden fick veta detta i affären och inte av Länsstyrelsen. Anmälaren från bygden fortsätter sin trakassering med falska anmälningar och som denne sedan vitt och brett förmedlar till folk, men inte till bonden.

Länsstyrelsen lär inte av sina misstag, vilket nedan vittnar om.Feature
Grållan, 23 år, tillsammans med Roland och Christer.
Kossan Grållan är en Bohuskulla och är av en utrotningshotad art.
Bohuskullor äter med förkärlek sly och buskar före gräs.
Grållan fyllde 25 år i september 2017 - Sveriges äldsta kossa?
Feature
Det nödslaktade fåret.


Feature
Feature
Vägselefår med tagg och bilden nedan efter att man fick tagit bort märkningen. Skadorna är tydliga.

Djurmisshandel och nödslakt

Vid de sista dagarna i mars 2016 ringde Länsstyrelsen till bonden och meddelade att dessa skulle komma och kontrollera tänderna på hans gamla ko, Grållan, som går på gården som pensionär och har det bra. Den 31 mars dyker två inspektörer upp.

Inspektörerna blir nekade tillträde till den avdelningen där tackorna höll på att lamma, vilket troligtvis övergick deras förstånd. Hanteringen av övriga får är att dessa utsattes för djurplågeri genom att den manlige inspektören tar fåren i öronen och slänger runt djuren som sopsäckar. Vid detta utövande så svingades ett av fåren ända upp i taket för att sedan dängas i backen där det hölls fast för undersökning. Undersökningen utfördes fel då inspektörerna uppvisade stor okunnighet på att besikta bland annat hullet på nedslängda djur.

Fåren är märkta i öronen och där uppstod skador samt svullnader så att märkningar måste tas bort. Dagen efter inspektörernas framfart så fick ett får nödslaktas då det hade svårt att gå och uppvisde vid sin stapplande gång att någon form av skador hade uppstått i bäckenet.

Sex dagar senare, den 6 april, knackade det på dörren och där stod tre poliser och bakom dessa stod Länsstyrelsens djurmisshandlare. Länsstyrelsen tvingade sig in i ladugården som poliserna bevakade. Vad gjorde dessa djurmisshandlare inne hos djuren under ett par timmar medans lagen vaktade?

Dagen efter, den 7 april, på morgonen hittades två lammungar i avdelningen där fåren lammar som hade blivit ihjältrampade av skärrade får, något som aldrig tidigare har hänt. Fåren är efter denna händelse skärrade och trycker sig upp i hörnen då bonden kommer in och ger dem mat. Normalt uppförande är att dessa kommer framrusande när mat vankas.

En frysbox som står i uthuset hade inspektörerna sökt genom för där låg maten huller om buller efter deras framfart. Frusna paket med fisk som var köpta i affären var öppnade. Händer med gödsel som hade grävt runt i maten kan man inte tillreda eller äta. Till och med plastsäckar med tomma blomkrukor, skåp samt att olika utrymmen i uthuset hade gåtts genom som vid en knarkrazzia.

När inspektören skulle åka så spottade denne framför fötterna på Christer. Det är ett fint bemötande man får av Länsstyrelsens kunskapsorganisations om Landshövdingen kallar de sina.

Tidigare tilldragelser

Över detta DDR-företag basar Landshövdingen Magdalena Andersson, som på Länsstyrelsens officiella hemsida, anger att Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation. Kunskap i vad? Misshandla djur? Rota i folks frysar med händer som har varit i urin och avföring?

Länsstyrelsens så kallade inspektör tog prover från ytskiktet på en ensilagebal (grönfoderbal), vilket inte ger rätt näringsvärde vid inlämnat till provtagning då provet ska tas längre in mot kärnan. Om nu Landshövding Andersson anser, eller påstår, att personalen hos Västerbottens Länsstyrelse har kunskap och kompetens så kan man undra vad för kunskap hennes utsända djurmisshandlare har.

Ska en så kallad inspektör ta prover på exempelvis ensilagebalar så borde hon se till att investera i ett borr som man använder för att ta ut näringsprov i ensilage.

Sedan anser Magdalena Andersson att Länsstyrelsen är professionella och pålitliga, vilket går stick i stäv med utfört samt anger att hennes roll är dubbel och då kan man ju undra vad den andra rollen består av.

Sex gånger under nio år har Länsstyrelsen kommit och mätt upp boxarna med både tumstock och måttband. Den senaste gången användes laser. Vid fem av tidigare besök så finns det inga rapporter om mätresultat trots utförda mätningar, vilket tyder på att inspektörerna inte tar sitt ansvar på allvar, för det verkar som om dessa åker ut gång på gång för att få tiden att gå. Det drabbar ju inte inspektörerna själva, men väl djurägaren som får bekosta dessa resor.

Tidigare tilldragelse och vid mätning
På somrarna hade Åkessons fåren på en av sina mindre fastigheter. Länsstyrelsen kom med poliser och ville ha in alla djuren i ett skjul vilket genomfördes. Baggen fick Roland mata med en hink foder för att denne skulle hålla sig lugn. Maten tog naturligtvis slut och baggen kikade runt bland får samt folk från Länsstyrelsen.

Plötsligt for baggen iväg, rakt i häcken på den framåtböjda veterinären så att hon for över fåren, pappren yrde och när hon väl kom upp så förkunnade hon högljutt, "ta ut djuret" och fortsatte sedan besiktningen under ljudligt stönande.

Ett får lyckades smita ut och den ene inspektören jagade detta får en längre stund tills veterinären beordrade honom att sluta. Fåret blev folkskyggt för det gick inte att få tag i fåret när samtliga skulle forslas hem till stamfastigheten. Roland fick lämna det uppskärrade djuret samt ytterligare två som det skygga fåret kunde sällskapa med. Trots flera försök i flera månader så kunde fåret inte fångas in. När snön föll och blev hög så gick det lättare att fånga in djuret.

Utfört av Länsstyrelsens representanter visar på att dessa inte har något hum om får, för vem springer som en galning efter ett får när man kan locka in den med lite godsaker. (Djurmisshandel är utfört.)

Därefter skulle boxarna mätas och en lång man från Länsstyrelsen formligen sprang in i den första boxen och ropade sedan måtten. Mannen for därefter in i nästa box där han skallade en bjälke och stöp. Roland ropade på Christer att han skulle komma med en stol. Inspektören sattes på stolen som han ramlade av, varvid en ambulans fick tillkallas.

Roland hade nu både poliser och Länsstyrelsen på gården samt en ambulans på väg.Feature
Landshövding Magdalena Andersson


Feature
Eurofins Agro Testing Sweden, analysrapport avseende helsädesensilage, daterad 2016-04-11


Feature
Agrilab AB, analysrapport avseende helsädesensilage, daterad 2016-05-03


Feature
Agrilab AB, analysrapport avseende eget kraftfoder, daterad 2016-05-31

Uppföljning 2017-09-30

Provtagning av foderbalar
Ni som har tagit del av tidigare inlagda information gällande Länsstyrelsen och djurhållare Christer Åkesson (fortsättningsvis kallad CÅ) har fått vänta, detta på grund av att vissa kvarnar mal både trögt och långsamt. För mellanakten, som kommer här, gäller i huvudsak Förvaltningsrätten och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Djurhållare CÅ infann sig på Förvaltningsrätten med sina bevis där det bland annat ingår felaktigt taget foderprov av Länsstyrelsens inspektör Lars Strömberg. Strömberg hade vid tiden 2016-03-31 vid sitt besök tagit några strån på utsidan av en ensilagebal. Utförd felaktig provtagning på utsidan av balen ger felaktig analysrapport, då vädrets olika skiftningar påverkar ytterdelen av balen. I Förvaltningsrätten satt inte undersökande veterinär Linda Orell, utan dit hade Länsstyrelsen skickat en ersättare, vilket är felaktigt då denne personligen inte har varit på plats hos Åkessons.

När det gäller rätt utförande av provtagning så görs detta när balen har delats, eller att man använder sig av ett ensilageborr för att komma in en bit i balen för att få rätt material för analys. Nu hade Länsstyrelsens välutbildade personal inte något borr - eller mäktade inte med att göra ingrepp i balen med en yxa som CÅ med ganska stor säkerhet hade tillhandahållit vid förfrågan.

För Länsstyrelsens resultat av analysen, se rapporten från Eurofins Agro Testing Sweden till vänster. På rad 3 syns analysparametern DR220 som visar 74,2 g/kg Ts.

CÅ tog i vittnens närvaro ett eget prov ur samma parti av grönfoderbalar som Länsstyrelsen hade tagit från. I och med att CÅ utförde provtagning efter föreskrifter, så blev det också rätt resultat vid foderanalysen. Analysrapporterna visar en avsevärd skillnad mellan tagna prover ur samma parti. CÅ:s resultat av analysen, se rapporten från Agrilab AB till vänster. På rad 2 syns analysparametern Råprotein (RP) som visar 105 g/kg TS.

När djurinspektör L. Strömberg återkom någon vecka senare så tog denne ett nytt foderprov i smyg. Uttrycket "i smyg" används här då Strömberg inte upplyste CÅ att ett nytt prov har tagits. Strömbergs andra analys höll ett högre näringsvärde av RP 83,1, vilket är ca 9 enheter högre än det första provet som var RP 74,2.

Analysrapporten med det högre värdet av RP 83,1 undanhölls Förvaltningsrätten samt utsatt djurhållare CÅ. Likaså undanhölls resultatet från Statens Veterinärmedicinska (SVA), dit myndigheten hade skickat det sämsta fåret som var ca 20 år. Obduktionsresultatet från SVA löd att det gamla fåret bar på två fina lammungar samt att fåret hade en hullklass på 2,5, vilket inte skulle vara möjligt om tackan skulle lida av foder-/näringsbrist.

Inget av Länsstyrelsens undermåliga tagna prover är tillräckliga för att man ska tvångsomhänderta djur från ägaren, men ändå dömde Förvaltningsrätten till Länsstyrelsens favör. Då Länsstyrelsen hade undanhållit bevis till både CÅ och domstol så är inte resan över i statens förvaltningsdomstolar i skrivandes stund.

När det gäller näring i form av kraftfoder så klippte CÅ och hans far, Roland, färska grenar med löv och skott som förvarades torrt och mörkt inför vintern. Detta är en gammal beprövad metod, samt att fåren älskar detta tillskott under vintertid. Detta kraftfoder är utöver det mesta då det är helt naturligt och utan konstlade tillsatser. CÅ lämnade även in detta foder för analys och resultatet visade RP 266. Se bifogat analysresultat från Agrilab AB daterat 2016-05-31.

Fråntas djuren

Hos Länsstyrelsen fattade Anneli Grip Hansson samt Kajsa Berggren och föredragare Fredrik Nilsson beslutet att frånta CÅ dennes besättning av får. Motiveringen var att fåren inte fick tillräckligt med näring enligt veterinär Linda Orell, som vid besök bedömde hullklassen på fåren till, bland annat, att 20 av fåren var under hullklass 3 samt att av dessa 20 djur var 12 stycken i hullklass 1 och 2, även att 2 stycken låg i hullklass 1,0.

Enligt uppgift i Tingsrätten (Dom B 40-17) framkommer det att veterinär L. Orell har ca 3 timmars utbildning på får. Med sin okunnighet om raser så medverkar L. Orell till att fåren tas från CÅ på oriktiga grunder. L. Orell omtalar i Tingsrätten att all hullbedömning ska göras lika på alla får.

Okunnigheten har sagt sitt framför skranket.

När Länsstyrelsen kom för att hämta fåren hade dessa poliseskort samt lastbilar för djurtransport och kadavertransport. CÅ:s far, Roland Åkesson, fick inte lämna huset och bevakades av polis. Polisen var därefter påstridig i omgångar med att CÅ skulle underteckna handlingar som skulle ha utgjort en bekännelse om att denne hade misskött djuren (fåren). Polisen som kommer in i köket där far och son Åkesson sitter, har med sig några papper och nästan ryter: "I lagens namn, skriv på!"

Länsstyrelsen avlivade 7 friska och välmående får och där den ena var ca 20 år. Enligt uppgift från polis på plats skulle tre får skickas till SVA för att obduceras och i Länsstyrelsens papper framgår det att två skulle skickas till SVA.

Bara ett får skickades, den dräktiga äldre tackan. Att bara ett får skickades beror troligen på att Länsstyrelsens personal tyckte att det räckte med det magraste och hängigaste fåret för att fälla CÅ. Om nu det äldsta fåret hade en hullklass på 2,5 enligt SVA så kan man ju undra hur de yngre fåren i besättningen hade för hullklass - det är ju bara att titta på veterinär L. Orells bedömning gentemot veterinären hos SVA.

Utdrag ur obduktionsutlåtandet från veterinär Romana Hjalmarsson, SVA, är följande:
- Fåret bedömdes till hullklass 2,5.
- Fåret var dåligt musklad på grund av sin höga ålder.
- Fåret bar på två fina foster, ett bagglamm á 4 kg samt ett tacklamm á 3 kg.
- Inget som talar för att djuret har varit utsatt för bristande fodertillgång.
- Fåret hade inte kunnat bära på två fina foster om hon inte hade kunnat nära sig tillräckligt.

Obduktionsrapporten undanhölls både Förvaltningsrätten samt berörd djurhållare, CÅ.

Om man ser till helheten av Länsstyrelsens utförande så framkommer det att handlingar som utförs är uppsåtligt utförda för att skada CÅ. Varför undanhålla resultatet av den andra provtagningsanalysen av fodret till Förvaltningsrätten samt till CÅ? Varför undanhålla obduktionsrapporten från SVA för Förvaltningsrätten och CÅ?

Svaret är tydligt. Länsstyrelsen med sina välutbildade djurinspektörer verkar inte tåla något nederlag och har troligen bara ett mål i sikte - att fälla djurhållare CÅ, om så på osanna uppgifter eller med hjälp av undanhållna bevis.

Man kan med stor säkerhet säga att utförandet är en hämndaktion från Länsstyrelsens sida, för att Roland Åkesson bland annat avslöjade den tidigare djurinspektören och hennes intima besök hos en annan bonde i trakten, för vilka resor Roland och CÅ fick bidra till genom avgifter till Länsstyrelsen.

Att det är en fortlöpande hämndaktion talar Länsstyrelsens representant Fredrik Nilsson om, genom att fälla följande yttrande till CÅ vid inlastningen av fåren. Citat: "Sist kom vi inte till Domstolen på grund av knulleriet, men nu har vi tagit dig på fodret och nu ska du få igen."

Fredrik Nilsson var med vid förhandlingen i Förvaltningsrätten och där nämndes dennes uttalande. Fredrik Nilsson förnekade inte sitt uttalande till CÅ eller försvarade sitt uttalande.

Länsstyrelsens djurmisshandel
Pålastning av får utfördes genom att dessa lyftes i sina pälsar. Lammungar föds på vägen till lastbilen och som skjuts på plats. Roland Åkesson, som inte fick lämna huset, såg allt från fönstret. CÅ som tyckte synd om djuren som drogs och lyftes i sina pälsar, hämtade ett par hundkoppel så att fåren kunde ledas.

Länsstyrelsen var på plats för att hämta fåren, men den välutbildade personalen hade inga redskap för att kunna hantera djuren på ett humant sätt. Det som utövades från Länsstyrelsens sida var ett rent blodigt djurplågeri.

Att Länsstyrelens välutbildade personal begår djurplågeri framgår bland annat av Jordbruksverkets föreskrifter när det gäller transport av får och getter (se bild). Där framgår det att man inte får transportera dräktiga djur som har minst 14 dagar kvar till lamning. Länsstyrelsen hämtade fåren under pågående lamningstid. Flera hade lammat några timmar innan djurinspektörerna anlände, andra lammade under tiden som dessa släpades i pälsen till lastbilen. Alla djuren måste passera den blodiga slaktplatsen som var ladugårdens öppning, oavsett släpandes eller vettskrämda på egna ben.

Hur många får lammade på lastbilen?

Feature
Utdrag från Jordbruksverkets hemsida.


Länsstyrelsens hämndaktioner

Jordbruksverkets riktlinjer
Lamm och killingar, som det står om i Jordbruksverkets föreskrifter, och som inte avlivades var några timmar, upp till några dagar gamla.

(DFS 2006:9) 20 a § Transport av dräktiga djur får inte ske inom följande tider före beräknad förlossning:
Hästdjur: 35 dygn
Nötkreatur: 28 dygn
Får och getter: 14 dygn
Renar och hjortdjur: 23 dygn

Roland Åkesson hade tidigare vägrat Länsstyrelsens inspektörer tillträde till fåren under lamningsperioden, men vad hjälpte det då Länsstyrelsen genom polisens försorg tvingade sig in till fåren.

Följande fråga är berättigad. Är Magdalena Andersson rätt person för posten som Landshövding? När man ser till helheten om utfört djurplågeri så medverkar hon till detta genom oförstånd, eller utförs denna vedervärdighet för att få in medel till Länsstyrelsens kassa?

Oskyldig är hon inte och skulle hon vara oskyldig och ovetande så måste det i gengäld finnas någon form av förståndshandikapp. För vilken normal människa tillåter att djur lyfts i sin päls, får öronen sönderryckta samt tvingas föda lamm släpandes i blod och sörja till en lastbil? Oförstånd? Vet inte Magdalena Andersson om att det finns en tid på året då de flesta fåren föder sina lamm? Till och med småskoleelever vet mer än Landshövding Magdalena Andersson och hennes välutbildade inspektörer, som besitter både kunskap och kompetens enligt henne själv.

Därefter förföljelsen och trakasseringen av CÅ som har pågått i många år är enbart Magdalena Anderssons ansvar. Åtta gånger under lika många år har Länsstyrelsen gjort besök hos Åkessons. Vid dessa besök har de inte haft något att klaga på förutom att foderhäckar saknades vid första besöket. Dessa saknades på grund av att dessa hade blivit stulna och en tillfällig foderhäck fick göras tills nya anlände.

Föföljelsen under många år för att sedan bli av med fåren på grund av hämndgirig personal på Länsstyrelsen i Västerbotten som ska ge igen, samt tar fåren på grund av att dessa inte vet hur man tar foderprover (se Fredrik Nilssons yttrande om hämnd).

Länsstyrelsens personal anmärkte även på dålig ventilation och att det var fuktigt i djurstallen. Magdalena Andersson håvar in pengar under sina stöldräder hos bönder (djurhållare) vid försäljning av beslagtagna djur, men har inte råd med instrument till sin personal.

Inte nog med att den rånade djurhållaren blir av med sitt levebröd utan denne ska även betala för transporter, poliser samt för inkompetent personal som Länsstyrelsen anför. Vid studie av exempelvis inspektörers uttalande om dålig ventilation så görs detta under noll vetande. Noll vetande är att man behöver instrument för att kunna mäta från- eller tilluft och har man inte råd att tillhandahålla sina inspektörer med ett dylikt instrument, så kan man lära denne att använda ögonen och titta efter spindlar - för finns det spindlar så är ladugårdens ventilation mycket bra.

Upprinnelsen till ventilation och luftfuktighet kom sig genom att inspektör L. Strömbergs kamera immade igen i ladugården. Detta är inte konstigt då denne hade lagt kameran på sin bil samt att det var minusgrader. Vid inträdet till den varmare ladugården så blir det automatiskt imma på linsen. Detta vet alla.

Det som familjen Åkesson är utsatt för från Länsstyrelsens sida är maktmissbruk vid myndighetsutövning samt att djurbesättningen utsattes för grov misshandel.

Beslut och domar

2016-03-31 och 2016-04-06 | Länsstyrelsens kontroller
Länsstyrelsen besöker Åkessons gård för kontroll av djurhållning.

2016-04-12 och 2016-04-19 | Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att omhänderta samtliga får på fastigheten. Några av djuren avlivades av "djurskyddsskäl" som Länsstyrelsen kallar det. Den 19 april beslutades att de kvarvarande fåren skulle säljas eller överlåtas.

2017-09-05 | Lycksele Tingsrätt
Mål B 40-17 vinner laga kraft i Tingsrätten där Christer Åkesson frias helt från Länsstyrelsens anklagelser om misskötsel om sin djurbesättning.

Länsstyrelsen hade anmält CÅ för brott mot djurskyddslagen 36 § 1 st. i djurskyddslagen (1988:5349). Tingsrättens Dom friar CÅ helt från Länsstyrelsens anklagelser om misskötsel av sin djurbesättning.

I Tingsrätten framkommer det att veterinär L. Orell bara har tre timmars utbildning på får samt att hon anser att alla får ska hullbestämmas lika. Veterinär L. Orell vet inte att olika raser av får lägger sitt hull på vitt skilda ställen på och i kroppen. I domen framkommer det även att Länsstyrelsens inspektör L. Strömberg saknade borr för provtagning av näringsvärde i grönfoderbalar.

Länsstyrelsen hade troligen insett slaget förlorat om att fälla oskyldig i Domstol. Domen som sådan var överklagningsbar fram till midnatt den 26/27 september. I stället för att överklaga Dom från Tingsrätten så väljer Länsstyrelsen att sätta djurförbud på CÅ. Genom att uppvisa myndighetsmissbruk samt trotsa Dom från Tingsrätten visar Länsstyrelsen att de inte drar sig för något för egen vinning. Länsstyrelsen uppvisar trots mot Tingsrättens Dom.

Läs domen i PDF-format nedan, 8 sidor.
Lycksele Tingsrätt - Dom: Mål nr: B 40-17 | 2 530 kB

2017-09-21 | Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län meddelar Christer Åkesson att han har förbud att ha hand om och att skaffa får. Christer Åkesson överklagar beslutet till Förvaltningsrätten i Umeå och yrkar att beslutet ska upphävas.

2017-11-27
Polisen Nord RA drar tillbaka sina ekonomiska krav.

2018-03-28 | Förvaltningsrätten i Umeå
Mål 2372-17 vinner laga kraft i Förvaltningsrätten där djurförbudet hävs.
Läs domen och delgivningskvitto avseende djurförbud i PDF-format nedan, 20 sidor.
Förvaltningsrätten i Umeå - Dom: Mål nr: 2372-17 | 1 236 kB

2018-04-18 | Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen (LS) skickar in en överklagan av Förvaltningsrättens (FR) friande dom gällande påfört djurförbud för Christer Åkesson till Kammarrätten (KR) i Umeå, som vidarebefordrade ärendet till KR i Sundsvall 2018-04-18.
Överklagan finns att läsa i PDF-format nedan om 8 sidor.
Länsstyrelsens överklagande - Mål: 2372-17 | 803 kB

2018-05-16 | Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten i Sundsvall meddelar att dessa inte kommer att beakta Länsstyrelsens överklagan av FR:s friande dom i ärendet djurförbud.
Beslutet finns att läsa i PDF-format nedan om 2 sidor.
Kammarrätten i Sundsvall - Mål nr: 2372-17 | 74 kB
Sammanfattning

Trots en enhällig friande dom i Lycksele Tingsrätt belades Christer med djurförbud av Länsstyrelsen när det gäller innehav av får. Utfört är myndighetsmissbruk av stora mått samt uppvisande av diktatur från försmådda småpåvar.

Jag har tidigare nämnt att Länsstyrelsens springpojkar inget vet om djur eller hanteringen av dessa då man åker runt bland bönderna och letar fel och anledning till att utöva sin lusta, det vill säga avlivningen av helt friska och välmående djur. Helt friska hästar, kor samt får avlivas utan någon egentlig motivering eller undersökning av en kompetent veterinär.

Djur hämtas och säljs vilket är renodlad stöld, för djurägaren får ingen behållning av försäljningen utan får enbart betala enorma kostnader i samband med övergrepp från myndighet.

Utöver detta är det underligt att det bara är de små brukarna som blir attackerade av Länsstyrelsens okunniga personal och inte de stora gårdarna, vilka får statligt stöd och investeringar. Är det för att ruinera de små så att dessa får gå från gård och grund och därmed underlätta för de stora statliga subventionerade gårdarna att utöka sina ägor?

Det är dags att avskaffa Länsstyrelser i hela landet då dessa likvärdigt tillhandahåller outbildad personal över hela linjen.

Alla lantbrukare samt djurhållare som har råkat ut för den kriminella verksamheten hos Länsstyrelser borde gå genom sina papper samt kontrollera vad inspektörer och veterinärer har för utbildning, för de personer som skickas ut från myndigheten är uppenbarligen maktgalna samt att den största delen är avskräde - vilket de själva har påvisat. Allt har blivit värre sedan tjänstemannaansvaret avskaffades och det som händer över hela landet skulle aldrig hända om en tjänsteman hade ett ansvar.

Länsstyrelsens påförda djurförbud upplöstes av en enig Förvaltningsrätt. Domen som sådan återger hur kriminell Länsstyrelsen är. I domen framkommer det att Länsstyrelsen tidigare medvetet undanhållit obduktionsrapport samt resultat från foderprov för djurägaren samt domstolen (se domen i PDF-format nedan).

Domen från 180328 med målnummer 2372-17 är intressant att läsa då den belyser en desperat Länsstyrelse som vill skada oskyldiga.

När man ser Länsstyrelsens hantering av får, som i det här fallet där deras personal slänger fåren i golvet så de får nödslaktas, drar sönder öronen eller att djuren lyfts i sin päls vid lastning, med mera, borde rendera i långt fängelsestraff för djurplågeri.


Bildkällor
Grållan, Sveriges Radio, publicerad 2015-07-27
Landshövding Magdalena Andersson, Länsstyrelsens hemsida
Övriga: Christer och Roland Åkesson

Kontakt

Skicka ett meddelande
Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande måste ha mer än ett tecken.